Skip to content

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat:

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.DOROTABARANSKA.PL

 I. Wstęp

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie sposobu przetwarzania danych osobowych powierzonych Dorocie Barańskiej, sposobu i warunków ich pozyskiwania, przechowywania, zabezpieczania, powierzania podmiotom trzecim oraz usuwania. Wskazuje również sposoby zgłoszenia zastrzeżeń, lub prawnie przysługującej skargi.

 II. Informacje o Administratorze Danych Osobowych przetwarzanych przez Dorotę Barańską

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Brańska.

Bezpośredni kontakt z Dorotą Barańską  w sprawie ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych sprawach możliwy jest pod adresem e-mail: terapia@dorotabaranska.pl lub pod numerem telefonu: 881223472

III. Cele w jakich przedstawiamy dane osobowe i podstawy prawne

W związku z tym, że staramy się, aby jakość naszych usług była jak najwyższa, potrzebujemy przetwarzamy pewne dane naszych Klientów w określonych zakresach i sposobach. Ograniczamy ilość przetwarzanych danych do minimum niezbędnego do realizacji poszczególnych usług. Zawsze i bezwzględnie przetwarzamy powierzane nam dane w sposób zgodny z prawem i z ogólnie przyjętymi zasadami etyki.

LOGI

Korzystanie ze strony dorotabaranska.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w lh.pl.

KONTAKT MAILOWY

Jeśli wyślesz do mnie wiadomość email – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w lh.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. W przypadku nie nawiązania współpracy – nie przyjęcia  na terapię – Państwa korespondencja e-mailowa zostanie niezwłocznie usunięta i nie będzie przeze mnie przechowywana.

KONTAKT TELEFONICZNY

Jeśli skontaktujesz się ze mną telefonicznie – to w momencie  wyrażenia przez  Państwa zgody na zapisanie danych osobowych (Imię i Nazwisko, numer telefonu) podany numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Będzie po wyrażeniu przez Państwa zgody służył ewentualnie później do kontaktu z Państwem w celach związanych ze świadczonymi przeze mnie usługami a Państwa dane zostaną odpowiednio zabezpieczone. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. Podanie Państwa danych jest dobrowolne i nie obligatoryjne w przypadku kontaktu np. w sprawach przedstawienia oferty a w przypadku ich nie podania numer telefonu zostanie wykasowany z pamięci mojego urządzenia/telefonu.

 IV. Prawo wycofania zgody

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w każdorazowo sprecyzowanym zakresie i czasie jedynie wówczas, gdy otrzymamy od Państwa wyraźną zgodę na to.

W każdym momencie mogą Państwo tę zgodę cofnąć, co oznacza, że natychmiast zaprzestaniemy te dane przetwarzać, z zastrzeżeniem, że jeżeli dane te są niezbędne do zrealizowania Państwa zamówienia lub świadczonej dla Państwa usługi, wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych jednoznaczne będzie z anulowaniem realizacji zlecenia lub zaprzestaniem świadczenia usługi.

Jeżeli chcieliby Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w tej sprawie maila na adres terapia@dorotabaranska.pl.

Dorota Barańska zaprzestaje przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 48 godzin po otrzymaniu takiego zgłoszenia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie zgodnej z prawem, wyrażonej w sposób prawidłowy zgody, zaprzestanie przetwarzania tych danych następuje w momencie wycofania zgody i od tego momentu obowiązuje. Do tego czasu Dorota Barańska ma prawo przetwarzać dane zgodnie z treścią wyrażonej zgodą. Innymi słowy, fakt wycofania zgody nie oznacza obowiązku usunięcia skutków przetwarzania danych osobowych z przed momentu tego wycofania, kiedy to przetwarzanie odbywało się w zgodny z prawem sposób.

V. Dobrowolność podania danych osobowych

Zgodnie z prawem, podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i uzależnione od decyzji osoby, której te dane dotyczą. Oznacza to, że nikt, w żaden sposób nie może zmusić Państwa do podania takich danych. Jednak w niektórych przypadkach podanie przez Państwa pewnych danych jest dla nas niezbędne do realizacji zamówień i świadczenia przez nas usług dla Państwa zgodnych z Państwa oczekiwaniami.

 VI. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Uprzejmie informuję, iż w prowadzonej przeze mnie działalności nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, korzystamy z pomocy i usług innych podmiotów, co często wiąże się z koniecznością udostępnienia im danych osobowych. Zapewniamy jednak, że każdy z podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasady przetwarzania Państwa danych wyłącznie w ściśle określonym zakresie swoich działań prowadzonych na rzecz Doroty Barańskiej, co zagwarantowane jest w ich regulacjach lub/i umowach powierzenia przetwarzania danych, jakie zawarli z Dorotą Barańską

Odbiorcy jakim przekazujemy Państwa dane w zakresie realizacji Państwa usług to:

  • LH.pl, ks. Jakuba Wujka 7/26, 61 – 581 Poznań, NIP:7831711517, REGON:302693647, uzasadniony zakres przetwarzania danych:

dostęp do informacji gromadzonych i przetwarzanych na udostępnianych serwerach, bez prawa do ich przetwarzania.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podmiotów i zasad udostępniania im danych dostępne są na wniosek złożony pod adres terapia@dorotabaranska.pl.

Informujemy, że na podstawie odrębnych przepisów prawa lub decyzji organów będziemy musieli w ściśle uzasadnionych przypadkach przekazać Państwa dane innym podmiotom. Może tak się stać np. na podstawie roszczeń lub postępowań, jakie się wobec Państwa toczą. Niemniej zapewniamy Państwa, że każdy taki przypadek rozpatrzymy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przepisami prawa, nie prosimy Państwa o udostępnienie nam swoich danych „na zawsze,” lecz przez czas, jaki jest nam potrzebny do realizacji zamówienia lub świadczonej Państwu usługi określony w zleceniu. Jeżeli po upływie tego czasu nadal będziemy potrzebowali Państwa danych, żeby realizować zamówienia i usługi zgodnie z Państwa oczekiwaniem, skontaktujemy się z Państwem w celu ponowienia wyrażenia zgody. W przeciwnym razie, lub gdy takiego potwierdzenia nie dostaniemy, Państwa dane osobowe zgromadzone w naszych zbiorach zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W przypadku, gdy jedyne, co robimy z Państwa danymi to przechowywanie i nie przeprowadzamy na nich żadnych uzasadnionych operacji, do momentu ich usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy. Dane osobowe  są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych (SSL).

Nie dotyczy to naturalnie skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym, co rozpatrywane jest indywidualnie w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia do nas takiego zgłoszenia.

X. Uprawnienia podmiotu, którego dotyczą dane.

Zgodnie z prawem, posiadają Państwo prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Sprostowania danych osobowych,
  • Usunięcia danych osobowych,
  • Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • Przenoszenia danych osobowych.

Państwa dane są dla nas niezwykle istotne i w pełni szanujemy Państwa prawa wynikające z ich ochrony.

Zastrzegamy jednak, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Zawsze popieramy to konkretnymi argumentami i odpowiednimi podstawami prawnymi mającymi zastosowanie w danej sytuacji.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/ Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:

wysłanie maila bezpośrednio do Doroty Barańskiej na adres terapia@dorotabaranska.pl.

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, zapraszamy do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Informujemy jednak, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

XII. Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty,zdjęcia,grafiki,loga) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

XIII. Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy zawiera przyciski kierujące do usług innych stron: funpage CZUJ CIAŁO psychoterapia Dorota Barańska, strona wykonawcy projektu strony andrzejlopalewski.pl, strona analizabioenergetyczna.org.  Korzystanie ze stron innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne strony należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu lub naszej polityce cookies.

 XIV. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani drogą mailową, chyba że wyrażona przez Państwa zgoda stanowi inaczej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 09. 09. 2021 r.