Skip to content
konsultacje

Konsultacja:

  • czas trwania 75 minut – 200 zł

Konsultacje mają na celu przeprowadzenie wywiadu, omówienie problemu, wyjaśnienie wątpliwości, ustalenie celu spotkań oraz zapoznanie się z kontraktem, w którym określane są zasady kolejnych spotkań i ich częstotliwość.

ludek3

Sesja indywidualna:

  • czas trwania 45 minut  – 100 zł
ludki2

Sesja grupowa (2-5 dzieci)

  • czas trwania 45 minut – 50 zł

Sesje grupowe prowadzone są z dziećmi, które przejawiają podobne trudności (np. grupa dzieci z dysleksją).